Alla konserter är förlagda till Hotell Stinsen, om inte annat anges.

Information om program/programstart mm kontakta Mårten Franzson, 073-070 89 91